Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.10 ร่วมกับ สตส.กทม. จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมแก่บุคลากรในสังกัด     เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 ร่วมกับ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
นำโดย นางปทุมวดี
มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ "การทำกระเป๋าหนังใส่
โทรศัพท์มือถือ”
แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต เพิ่มศักยภาพ
ในการเรียนรู้ อีกทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
ให้กับตนเองและครอบครัว
โดยมี นายนคร ศรีนวล ประธานกรรมการวิสาหกิจ
ชุมชนนครคาวบอย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 10


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional