Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.หนองคาย ร่วมลงพื้นที่ตรวจให้คะแนนการประกวดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2559       เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
นำโดย นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ นายสัตวแพทย์ธนิตย์
เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 10 และ 12
และ
คณะทำงานคัดเลือกการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่
ที่มีศักยภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจให้คะแนนการประกวดโครงการ
พัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2559
ภาพรวมของเขต 10
และ 12 พื้นที่โครงการจัดรูปที่ดิน ปี 2555 (พื้นที่รับน้ำจากคูส่งน้ำสาย 03A
และสาย 05) ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ซึ่งชนะการประกวด
ของเขตตรวจราชการที่ 10 ในกลุ่มย่อยที่ 1 กลุ่มพื้นที่ที่มีทรัพยากรน้ำและ
ระบบชลประทานอุดมสมบูรณ์ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์หนองคาย ได้เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional