Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.บึงกาฬ จำกัด     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
นำโดย นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์บึงกาฬ
พร้อมด้วยนางสาวชุติกาญจน์ หาญคำหล้า
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมใหญ่ ของ
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.บึงกาฬ จำกัด
เพื่อ
รับทราบแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต/เสนอแนะในการดำเนินงาน
ของสหกรณ์จากการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุง
อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต และเพื่อประโยชน์ของ
สมาชิกของสหกรณ์
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 136 คน ณ ห้องประชุม
บีเคแกรนต์บอลรูม โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional