Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ครั้งที่ 36 สหกรณ์นิคมดงมูลสอง จำกัด     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ขอนแก่น
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2559 ครั้งที่ 36 ของสหกรณ์นิคมดงมูลสอง จำกัด
เพื่อรับทราบ
ผลการดำเนินงาน แผนการบริหารงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ เรื่องแจ้งให้ทราบ
ข้อตกลง ข้อบังคับ รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิก พร้อมให้
ข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และชี้แจงงบการเงินให้สมาชิกของ
สหกรณ์ได้รับทราบ
โดยมีนายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมดงมูลสอง จำกัด อำเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional