Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กตส.จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ "หลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน” รุ่นที่ 1     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย รักษาการ
แทนคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม โครงการ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ "หลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน” รุ่นที่ 1
ณ ห้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional