Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด      เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด นำโดย
นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด
ร่วมให้การต้อนรับ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ในโอกาส
ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีการประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง แนวทาง
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
ในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี และจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุม
60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ โรงแรมราชภัฎกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional