Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.กทม. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงาน ณ สตส.กทม.      เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
นำโดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ในโอกาสลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบบัญชีสหกรณ์ กระบวนการ
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ตรงจากหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional