Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จำกัด     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นายวิษณุ ชินะกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จำกัด
เพื่อรับทราบผลการบริหารงานด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ พร้อมชี้แจง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ให้แก่สหกรณ์ ณ บริเวณฉางข้าว
สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จำกัด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional