Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สระบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดย
นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์
ในจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เขต 1, 2 เป็นประธานการประชุม
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional