Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.หนองคาย ร่วมออกหน่วยคลินิกบัญชีเคลื่อนที่     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
นำโดย นางเอษมนีย์ อิงสถิตธนวันต์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โดยให้บริการสอนแนะ
การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเสริมสร้างวินัยที่ดีในการออม และสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
โดยได้รับเกียรติจากนายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองอั้ว ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional