Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ขอนแก่น เข้าร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ อำเภอบ้านแฮด     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย
นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
นางพนารัตน์ หาชานนท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ในสังกัด
เข้าร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โดยจัดแสดงนิทรรศการ
ให้ความรู้และคำแนะนำด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
เปิดงาน ณ เทศบาลตำบลโคกสำราญ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด
จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional