Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุดรธานี ออกหน่วยบริการคลินิกบัญชีเคลื่อนที่ฯ     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี นำโดย
นางสาวภัทรมน พงษ์พิสิฏฐ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
ร่วมออกหน่วยบริการด้านบัญชีในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอุดรธานี โดยให้บริการสอนแนะ
การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน วิธีการบันทึกบัญชีเบื้องต้น และประโยชน์
ของการทำบัญชี เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำบัญชี
ซึ่งเป็นพื้นฐานของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ ทำให้รู้
รายรับ รู้รายจ่าย รู้จักการเก็บออมเงิน และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน
ณ วัดศรีสว่างมงคลหมู่ 8 ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional