Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.พิษณุโลก ร่วมจัด "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
นำโดย นายวรรณรัตน์ สุภาบุตร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยพนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดงานในโครงการ
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ
2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559
โดยร่วมให้คำปรึกษา พร้อมทั้งสอนแนะ
การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้รู้จักการออม
จากการบันทึกบัญชีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดสามัคคีธรรรม
ต.บ้านน้อยซุ้มท่าขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional