Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สมุทรปราการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สมุทรปราการ จำกัด     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
นำโดย นางรัตติยา สวัสดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการ
ตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สมุทรปราการ จำกัด
พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
โดยมี นายวิชิต นวลชื่น สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional