Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครปฐม จัดนิทรรศการใน "โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
นำโดย นายนริศ เวชาคม นักวิชาการตรวจสอบัญชีชำนาญการ

พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการ
จังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ–จ่าย
ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป
เพื่อเสริมสร้างวินัยที่ดีในการออม และสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดศิลามูล ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional