Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เพชรบุรี เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ "ฉลองราชย์ ครบ 70 ปี เคียงคู่ทรงงาน 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน”     เมื่อวันที่ 22-24 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
นำโดย นางชุติมา เชาวลิต นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชี
ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ "ฉลองราชย์ ครบ 70 ปี เคียงคู่ทรงงาน
84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน”
ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน
และนายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional