Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุดรธานี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สำนักงานสหกรณ์การเกษตรทุ่งฝน จำกัด     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
นำโดย นางรติกร สว่างเพ็ชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตรทุ่งฝน
จำกัด ครั้งที่ 38 (สิ้นสุดปีบัญชี 31 มีนาคม 2559)
เพื่อรับทราบผลการ
ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและความต้องการ
ของสมาชิก และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์
ณ หอประชุมสหกรณ์การเกษตรทุ่งฝน จำกัด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional