Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.มุกดาหาร จัดคลินิกบัญชีและสื่อการเรียนรู้บัญชีกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
นำโดย นางสาวณัฐรินีย์ ปุณกรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดคลินิกบัญชีและสื่อการเรียนรู้บัญชีกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
แก่ราษฎร และบูรณาการร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องค์มนตรี เป็นประธานในพิธี และ
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
พร้อมด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนคำชะอี
วิทยาคาร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional