Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ในพื้นที่อำเภอแม่พริก     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย
นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมพิธี
เปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 ในพื้นที่อำเภอแม่พริก

พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชี แจกแผ่นพับ
และสมุดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
โดยมีนายสามารถ
ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำปาง และภาคเอกชนร่วมออกหน่วยบริการ
ประชาชนกว่า 60 หน่วยงาน
ณ วัดร่มโพธิ์ทอง บ้านแม่ปุ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปุ
อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional