Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ครั้งที่ 24 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. มุกดาหาร จำกัด      เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
นำโดย นางศรีวิภา เพชรสงคราม นักวิชาการตรวจสอบชำนาญการ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ครั้งที่ 24 ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. มุกดาหาร

จำกัด เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชี 31 มีนาคม 2559 พร้อมกันนี้
ผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลการเงินการบัญชีของสหกรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ่เพื่อใช้ในการบริหารงานต่อไป
ณ ห้องดุสิตาโรงแรมมุกดาหาร
แกรนด์โฮเทล


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional