Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์การเกษตรวังทอง จำกัด ประจำปี 2558 ครั้งที่ 42     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นำโดย
นายสุบรรณ จำปา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
พร้อมด้วย
พนักงานราชการในสังกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์การเกษตรวังทอง จำกัด
ประจำปี2558 ครั้งที่ 42
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา
ณ ศาลาการเปรียญวัดวังทองวราราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional