Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ตราด สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน      เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด นำโดย
นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
และทีมงาน
ร่วมจัดนิทรรศการและเปิดคลินิกบัญชี
ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
โดยให้
คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ
บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีตามรอยพ่อสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับเกษตรกร เยาวชน และประชาชนผู้ที่สนใจ เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือ
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างวินัยทางการเงิน วางแผนการใช้จ่าย
และการประกอบอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตเองได้
โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน
ณ วัดฆ้อสารภีแก้ว บ้านฆ้อ
หมู่ที่ 2 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional