Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.หนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการคลินิกบัญชีเคลื่อนที่    เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
นำโดย นางกาญจนา แสนสิงห์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
หนองบัวลำภู
ร่วมออกหน่วยบริการด้านบัญชีในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
พอ.สว. และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ส่งเสริมปรองดองสมานฉันท์ อย่างยั่งยืน
โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำ
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน วิธีการบันทึกบัญชีเบื้องต้น และประโยชน์ของการทำ
บัญชี เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำบัญชี ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ ทำให้รู้รายรับ รู้รายจ่าย
รู้จักการเก็บออมเงิน และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารให้มีสุขภาพอนามัยและชีวิตที่ดี
โดยมีนายพศิน
โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านกุดฉิม
หมู่ 11 ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional