Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ปี 2559     เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
นำโดย นางศรีวิภา เพชรสงคราม พร้อมด้วยนางกฤษดาพร พิกุลศรี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมติดตามผล
การดำเนินงานของสหกรณ์ ปี 2559
พร้อมทั้งเร่งรัดแก้ไขปัญหา
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ สู่ความเข้มแข็ง

โดยมีนายธำรง ไก่ฟ้า ผู้ตรวจราชการสหกรณ์ เขต 10, 11, 12 เป็นประธาน
การประชุม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional