Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กษ.       เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
นำโดย นางกฤษดาพร พิกุลศรี และนางศรีวิภา เพชรสงคราม นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2
เพื่อติดตามผลความก้าวหน้า
โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โดยมีนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุม 202
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
        พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอนิคมคำสร้อย โดยมีนายโฮม อุคำ
ประธานศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional