Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.4 เข้าร่วมกิจกรรมวิเทศสัญจรเพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษ     เมื่อวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
พร้อมด้วยนายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 4 และบุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี เข้าร่วม
กิจกรรมวิเทศสัญจร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติจริง นำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

โดยมี นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการ
พิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ประสบการณ์ในต่างแดน” และนายวิศรุต
นันทวิญญู นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ร่วมบรรยายในหัวข้อ "English is Fun”

ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
     พร้อมกันนี้ ได้จัดกิจกรรมวิเทศสัญจรไหว้พระ 9 วัด ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ได้แก่ วัดหนองบัว วัดมหาวนาราม วัดมณีวนาราม วัดทุ่งศรีเมือง
วัดเลียบ วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดหลวง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร และ
วัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional