Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.หนองคาย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมซักซ้อมเกษตรกรในโครงการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ต.หนองนาง     เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
นำโดย นางสาวปัทมา บ่อทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

พร้อมบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและเตรียม
ซักซ้อมในการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลกองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional