Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 11      เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง นำโดย
นางพรทิพย์ ใหม่จู เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
พร้อมด้วยบุคลากร
ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 11
ประจำปีงบประมาณ 2559
โดยได้ให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย
ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกร
เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์
สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้ง
มอบทุนการศึกษา รถเข็น และถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ณ วัดหนองคอกหมู
หมู่ที่ 3 อ.บ้านค่าย จ.ระยอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional