Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม ร่วมโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”     เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางทองม้วน ศิริสำรองรัตน์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี
ชำนาญงาน
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี
ในโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้กับประชาชน” ประจำเดือนสิงหาคม 2559
โดยร่วมให้คำแนะนำ และ
คำปรึกษาการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชี
ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี
พร้อมทั้งแจกเอกสารการจัดทำบัญชี และจัดแสดงตุ่มน้ำพอเพียง เพื่อให้
ทราบถึงหลักการของความพอเพียงในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแก่เกษตรกร
และประชาชนที่สนใจ
โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนโพนสว่างนางิ้วพิทยาคม
ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional