Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สระแก้ว เข้าตรวจสอบการจัดทำบัญชีของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.)     เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว นำโดย
นางณัฏฐนันท์ ลาภะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด
เข้าตรวจสอบการจัดทำบัญชีของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.)
และกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทา
ภัยแล้งปี 2558/59 จำนวน 12 โครงการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกร

ณ สำนักงานการเกษตรอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional