Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สระแก้ว ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.2 ครั้งที่ 4/2559      เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
พร้อมด้วยนางดลยา วิยะรันดร์ นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนายกิตติคนธ์ จิ้วไม้แดง นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ครั้งที่ 4/2559
โดยมี
นางสาวนิรมล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 เป็น
ประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีที่ 2 อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional