Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร โครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด       เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด โดยมี
คณะกรรมการสหกรณ์และผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการบริหารจัดการ
สหกรณ์ ซึ่งใช้โปรแกรมระบบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ทำให้สามารถจัดทำ
งบการเงินแล้วเสร็จภายใน 15 วันหลังวันสิ้นปีทางบัญชี ณ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง
ดอยอินทนนท์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
       ทั้งนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์
ที่จะทำให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional