Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.4 จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานฯ ครั้งที่ 8/2559      เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 4
เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ 4 ครั้งที่ 8/2559
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2559 พร้อมทั้ง
รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ในสังกัด เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional