Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงาน "ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559”     เมื่อวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
นำโดย นายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงาน "ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.
จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559”
พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้
ด้านการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านการทำบัญชี
แก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ สำนักงาน อ.ต.ก. อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional