Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครราชสีมา จัดนิทรรศการให้ความรู้ในด้านการบันทึกบัญชี ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี     เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา นำโดย
นายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
ร่วม
พิธีเปิดงานและจัดนิทรรศการให้ความรู้ในด้านการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี
โดยกองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับจังหวัด
นครราชสีมาและเทศบาลหนองไผ่ล้อม โดยมี พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional