Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.หนองคาย ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ อ.สระใคร จ.หนองคาย     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์หนองคาย
พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
ร่วมให้การต้อนรับนายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 และ 12
ในโอกาสลงพื้นที่
เพื่อติดตามการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ บ้านไชยา ต.สระใคร อ.สระใคร
จ.หนองคาย และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.สระใคร
ของนายไสว กุณาการ บ้านโนนดู่ ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย ซึ่งสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ได้มีการส่งเสริมด้านการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายใน
ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพในพื้นที่ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional