Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด ครั้งที่ 2 (1/2559)     เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
นำโดย นางสาวนิภา แจงทนงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
และนางสาววัฒนาวดี หัสดินทร ณ อยุธยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด
ครั้งที่ 2 (1/2559)
และร่วมโครงการปลูกป่าและพัฒนาอาชีพแบบประชารัฐ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
ณ บริเวณโครงการจัดที่ดินทำกิน
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ชุมชนที่ 6 ตำบลระบำ-ลานสัก อำเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional