Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชัยนาท ร่วมจัดคลินิกบัญชี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ       เมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท นำโดย
นางอนุตรา แย้มกลิ่นพุฒ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท
ร่วมจัดกิจกรรม
คลินิกบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โดยมีการให้ความรู้ด้านการบันทึกบัญชีรับ – จ่าย
ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ผัก โดยมีเกษตรกรที่สนใจ
เข้าเยี่ยมชมงาน จำนวน 500 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายบรรเจิด อนุเวช รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชัยนาท
เข้าร่วมงาน ณ ที่ว่าการอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional