Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์



การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดทำบัญชี ณ จังหวัดจันทบุรี



      เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ร่วมกับสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำโดย นางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์จันทบุรี พร้อมด้วยนางวรรณวิมล ชื่นศิริ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดทำ
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ณ สถาบันการเงิน หมู่ 8 บ้านคลองน้ำเป็น
ต.ตะเคียนทอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ม.7 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ
บ้านดาวเรือง ม.10 ต.พลับพลา และ ม.5 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional