Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส. ให้การต้อนรับ รมว.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชแปลงใหญ่ประชารัฐ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี       เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวนิรมล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ 2 และนางสาวปิยะดา เงินฉลาด หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี

ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่ากระกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ แปลงใหญ่ประชารัฐ (กุ้งขาวแวนนาไม
ร่วมกับปลานิล) อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินการขับเคลื่อน
สหกรณ์โดยใช้กลไกลประชารัฐ เชื่องโยงระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้มีการผลักดัน
สหกรณ์การเกษตรบ้านสร้าง จำกัด และสหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จำกัด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงและผลิตกุ้งขาวแวนนาไมร่วมกับปลานิล
ทั้งนี้ นายสนชัย คำภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จำกัด (ครูบัญชี
อาสา)
ได้กล่าวรายงานสภาพโดยทั่วไปของการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมร่วมกับปลานิล
และนำเสนอการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพการเลี้ยงปลาและเลี้ยงกุ้ง ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional