Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ครั้งที่ 8/2559        เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
นางสาวยุวพาพร พลเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
พร้อมด้วย
ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือน
สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 8/2559
เพื่อติดตามงานและรับทราบผลความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน และวาระต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional