Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุดรธานี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรสร้างคอม จำกัด      เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี นำโดย
นางสาววลัยพร ปัญญากุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย
นางสาวอนุสรา ต้นยวด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรสร้างคอม จำกัด
เพื่อรับทราบผลการ
ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรสร้างคอม จำกัด
จังหวัดอุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional