Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการให้บริการคลินิกบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน     เมื่อวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
นำโดย นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)
ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี
ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พร้อมให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน และบัญชี
ต้นทุนอาชีพ ให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้าง
วินัยที่ดีในการออม และสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน ให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้
โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานเปิดงาน
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ตำบลสระสี่มุม
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional