Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 10เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559     เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นางกาญจนา จิตเพิ่มสุข ผู้อำนวยการกองประสานงาน
โครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด และนางกนกจันทร์ นาคทอง ครูบัญชีอาสา
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ในงาน
"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วม
จุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional