Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชุมพร ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 4/2559     เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดย
นายวราเทพ สุริยชน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด
ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
ครั้งที่ 4/2559 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
โดยมีนายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร
     ทั้งนี้
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้ออกหน่วยบริการคลินิกบัญชี
โดยมีนายสมชัย เกื้อสกุล ครูบัญชีอาสา
ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง ร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้ด้านบัญชีแก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งแจกสมุดบัญชีและเชิญชวน
ให้เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมงาน เล็งเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
สามารถใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวางแผนการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต
ตามหลักวิถีพอเพียงตามพระราชดำรัสของในหลวง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional