Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด     เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นายปริญญา ธาตุลม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 39
ของสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี
ที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานของสหกรณ์ในปีต่อไป พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุง
อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต และเพื่อประโยชน์ของสมาชิก
สหกรณ์ ณ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional