Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พะเยา สอนแนะการทำบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดย
นางสายฝน กิติบุตร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยบุคลากร
ในสังกัด
ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์
นายอำเภอจุน เป็นประธานเปิดงาน ณ เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
     ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
ได้ร่วมให้บริการคลินิกบัญชี
โดยสอนแนะการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชี เพื่อนำข้อมูลทาง
บัญชีไปใช้ในการวางแผนการประกอบอาชีพ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional