Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมวิเทศสัญจร     เมื่อวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
นำโดย นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฏฐ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุดรธานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมกิจกรรมวิเทศสัญจร
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
โดยมี นางสาว
จิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ประสบการณ์ในต่างแดน” นายวิศรุต
นันทวิญญู นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ และนายชาญวิทย์ รักษาศุข
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "English is Fun”
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง นำไปสู่
การต่อยอดเพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมฯ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional