Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงราย ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย นำโดย นางสาวนันทนา
น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โดยเปิดบริการคลินิกบัญชี สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ
พอเพียง และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนที่สนใจ เพื่อรู้จด รู้จ่าย
รู้จักตนเอง ใช้เงินเป็น เห็นเงินออม โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
เป็นประธานเปิดงาน
ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional