Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการปลูกป่าท้าฝน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ นางสาวจินดา
วิเชียรชัย เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการ
ปลูกป่าท้าฝน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559
โดยมี พล.ต.นิตินัย ภีมะโยธิน ผบ.พล.ม.3 ผู้บัญชาการกองบัญชาการ
ควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดป่า
ธรรมอุทยานแสงสำราญธรรม ท้องที่บ้านหนองแสงเหนือ ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional